Menu

Välkommen till Veddesta Företagarförening

Veddesta Företagarförening är en ideell förening med ändamål att inom sitt område ta tillvara medlemmarnas intressen och främja utvecklingen av nätverk mellan företagarna inom Veddestaområdet.


 

Aktuellt

2018-08-20  
Brukar du ha svårt att göra dig hörd när du håller seminarium, personalmöten, presentationer eller liknande sammankomster? Köp föreningens ljudutrustning!

2018-05-23  
Under kvällen har extra föreningsmöte om föreningens vara eller icke vara hållits. Röstberättigade var de medlemmar i föreningen som kommit till mötet. Av föreningens 55 medlemmar var 8 närvarande. Samtliga röstade för en nedläggning av föreningen. Därmed togs ett slutgiltigt beslut att lägga ner ...

2018-05-03  
I samband med föreningens årsmöte den 21 mars 2018 röstade en kvalificerad majoritet av närvarande medlemmar för att lägga ner Veddesta Företagarförening. Enligt stadgarna krävs två omröstningar för att lägga ner föreningen. Därför kallar vi nu alla medlemmar i Veddesta Företagarförening till: ...

 

Tidigare utgåvor av Veddestabladet

 

 Veddesta Företagarförening - Växtplats Järfälla  |   veddesta@foretagarforening.se