Menu

Om oss

Om Veddesta Företagarförening - Växtplats Järfälla

Veddesta Företagarförening är en ideell förening med ändamål att inom sitt område ta tillvara medlemmarnas intressen och utveckla nätverk inom Veddestaområdet.


Från början hette företagarföreningen Veddesta Företagarförening Växtplats Järfälla. Vi skapade redan 2009 en första näringslivsmässa i Veddesta. Den arrangerades i ljusgården på Veddesta Företagarcentrum, Veddestavägen 13, under namnet "Växtplats Veddesta" och hade ett 45-tal utställare. Efter det tog vi som förening kontakt med kommunen och lanserade idén med att skapa en näringslivsmässa som kunde omfatta hela Järfälla; en "Växtplats Järfälla". Det blev en större och bredare mässa med företag från hela Järfälla och med Sporthallen i Jakobsberg som mässhall. Första "Växtplats Järfälla"-mässan hölls hösten 2011 och sedan dess har mässan varit en årligen återkommande mötesplats för kommunens företagare och allmänheten.


För oss i Veddesta Företagarförening, som brinner för att företagen i kommunen ska lära känna varandra bättre, har mässan och även andra evenemang som vi anordnar, blivit ett bra sätt att öka nätverkandet och få fler företag att känna till varandra.  

Det finns flera framgångsberättelser som visar att kvaliteten på nätverkandet mellan företagen i kommunen blivit bättre under åren. Personer som besökt mässan har fått jobb hos företag som ställt ut på mässan och det har skapats nya samarbeten mellan företag som givit meraffärer inom flera olika branscher. 

Veddesta Företagarförenings huvudsakliga uppgifter är att:

- verka för att Veddestaområdet får ett levande affärsliv, vara ett kontaktorgan med andra organ och myndigheter inom området samt medverka till att etablera ett utbyte mellan medlemmarna vad gäller service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande.

Syftet med Veddesta Företagarförening har varit att fungera som ett forum där man kunnat lyfta fram gemensamma frågor. Det har handlat om marknadsföring av området och att genomföra aktiviteter som minimässor, näringslivsfrukostar och andra arrangemang. Som förening har vi varit en röst för företagen i området, bland annat i kontakt med kommunen och andra myndigheter.

 

 Veddesta Företagarförening - Växtplats Järfälla  |   veddesta@foretagarforening.se